TIETOSUOJASELOSTE

EPJT ry:n tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Etelä-Pohjanmaan jääkiekkotuomarit ry (EPJT ry), yhteyshenkilö sihteeri Juha Hakala.

Jäsenrekisteri, nimi, syntymäaika, yhdistykseen liittymis- ja eroamisaika sekä erotuomarin ansioluettelo, id-numero ja luottamustehtävät. Jäsenyydenaikana seurattavia asioita ovat tasoluokitus, suoritetut maksut, koulutukset, erotuomaritehtävät/ tulevat tehtävät ja otteluraportit.

2. Henkilötietojen käyttötarkoitukset
Henkilötietojen käsittelyn yleisenä edellytyksenä on jäsenyyssuhde, jonka päällimmäisenä tarkoituksena on toimia erotuomari- ja/ tai toimitsijatehtävissä SJL:n järjestämissä jääkiekko-otteluissa.

käyttötarkoituksia ovat:

Erotuomarin, toimitsijan ja seuran yhteyshenkilön tunnistaminen ja käyttäjänhallinta.

Palvelujen tietoturvallisuus sekä käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinta

Erotuomaritehtävien operatiivinen hoito, nimeäminen, hallinta ja kehittäminen.

Raportointi

Toiminnan laadun parantaminen.

Erotuomaritehtävien oikeudenmukainen nimeäminen.

Erotuomaritehtävien estojen seuranta ja arviointi.

Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen.

Lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.

Palvelut, jotka toimivat jäsenen lataaman sovelluksen kautta, noudatetaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja.

EPJT.fi palvelun tarjoaja on Webardi, lisätietoa asiakaspalvelu@webardi.fi

Taso-ohjelman sisällöstä vastaa SJTL

3. Rekisterin tietosisältö
Nimitiedot

  • Syntymäaika
  • Yhteystiedot: Osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Erotuomarin id-numero
  • Jäsenyysaika
  • Pankkitilin numero, mikäli palkkioita tai kulukorvausta on suoritettu/ suoritetaan
  • Erotuomarin ansioluettelo, vapaaehtoinen
  • Valokuvia
  • Asiakaspalaute
  • EPJT .fi sivuston lokitiedot

4. Tietolähteet

– Jäseniltä koulutus- ja ottelutapahtumien yhteydessä
– Kotisivujen omat tiedot -osiossa
– Suomenjääkiekkoliitto (SJL)
– Suomen Jääkiekkotuomarienliitto (SJTL)

5. Tietojen luovutus

Jäsenten, erotuomarin ja toimitsijan nimi ja puhelinnumero ovat julkista tietoa, ja niiden tulee olla kaikkien saatavilla.
Jäsenten henkilötietoja ei luovuteta SJL:n lukuun toimivien/ osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.
Jäsenten henkilötietoja voidaan luovuttaa EPJT:n, SJL:n ja SJTL:n hyväksymille yhteistyökumppaneille.
Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Webardi Oy vastaa EPJT:n kotisivujen tietoturvallisuudesta
EPJT:n käytössä olevat tietokoneet ovat suojattu.
Henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri, tasovastaava ja kerhokouluttajat. He tunnistautuvat verkkosivuille ja Taso-ohjelmaan henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

7. Tarkastusoikeus

Jäsenellä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.