Etelä-Pohjanmaan Jääkiekkotuomarit ry

TOIMINTA- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2018-2019

Hallinto

Etelä-Pohjanmaan Jääkiekkotuomareiden (EPJT) johtokunta järjestää syys- ja kevätkokoukset jäsenistölleen. Kokouksissa päätetään kerhon toiminnasta hallinnosta (ml. johtokunnan jäsenistä) koulutuksesta, taloudesta sekä käsitellään mahdolliset muut kerhoa koskevat asiat. Tarvittaessa voidaan järjestää ylimääräinen yhdistyskokous johtokunnan kutsusta tai kerhojäsenistön sitä vaatiessa yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla.

EPJT:n johtokunta järjestää kokouksia, johtokunnan päätöksistä tiedotetaan tarvittaessa ja kaikki tärkeät kerhoa koskevat päätökset toimitetaan sähköpostitse ja/ tai EPJT:n kotisivujen kautta. Periaatteena on johtokunnan tekemien päätöksien saatavuus. Jäsenistöä velvoitetaan päivittämään yhteystietonsa sekä aktiivisesti seuraamaan sähköpostiaan sekä EPJT:n sivustoa.

EPJT pyrkii lähettämään edustuksen kaikkiin tärkeiksi katsomikseen Suomen Jääkiekkoliiton (SJL) ja Suomen Jääkiekkotuomareiden liiton (SJTL) tilaisuuksiin. Edustajana toimivat pääsääntöisesti EPJT:n kerhokouluttajat tai johtokunnan puheenjohtaja. Tarvittaessa johtokunta voi valita edustajakseen myös sopivaksi katsomansa henkilön.

Kerhokouluttajat vastaavat EPJT:n puolesta nimeämisestä ja kirjaamisesta SJTL:n ylläpitämään järjestelmään (taso-ohjelmaan) SJL:n kanssa sopiman mukaan. Tämä on virallinen nimeämisjärjestelmä, joka löytyy osoitteesta sjtl.taso.fi. Tarkkailuraportti voidaan tehdä suoraan tasoon jatkossa.

Erotuomareiden velvollisuus on seurata nimeämisohjelmaa sekä kerhokouluttajilta saamia yhteydenottoja ja hoitaa määrätyt erotuomaritehtävät tai hankkia hyväksytty sijainen.

EPJT pitää yhteyttä alueen seuroihin. Virallisesta tiedottamisesta vastaa johtokunta tai johtokunnan sopiman toimintatavan mukaan puheenjohtaja tai kerhokouluttajat tai erikseen sopima henkilö. Tavoitteena on yhteistyön parantaminen sekä saada seurat ymmärtämään tuomarityöskentelyn merkityksen myönteisenä asiana ottelutapahtumissa.

Koulutus

SJL määrää kortin saamisen edellytykset ja EPJT vaatii kaikilta jäseniltä niistä suoriutumista. Sen lisäksi jäsenen on hoidettava velvollisuudet kerhoa kohtaan.

Kerhokouluttajat osallistuvat SJTL:n kerhokouluttajaseminaariin kaudella 2018-2019.

Kertauskurssi järjestetään SJL:n toimesta kaikille tuomareille ja toimitsijoille.

Kertauskurssille on osallistuttava tai se on korvattava muulla hyväksyttävällä koulutuksella (SJL määrää) ja muut mahdolliset velvollisuudet tulee hoitaa. Kurssin tai tehtävien laiminlyönti voi johtaa jäsenyyden päättymiseen, mikäli erotuomarikortin edellytykset eivät täyty. Sen lisäksi erityisesti jäsenten tulee kiinnittää huomiota kesäkysymyksien suorittamiseen.

Peruskursseja järjestetään korkeintaan kaksi. Uusien tuomareiden rekrytointiin tarvitaan kaikkien kerhon jäsenten panosta. Erityisasemassa ovat ne jäsenet, jotka pelaavat itse jääkiekkoa seuratasolla. Peruskurssista ilmoitetaan web-sivulla ja jäähallien ilmoitustaululla sekä sähköpostitse seurojen edustajille.

EPJT pyrkii saamaan SJL:n syksyn testileirille mahdollisimman monta erotuomaria. Sen lisäksi aktiivisilla erotuomareilla ovat erinomaiset mahdollisuudet päästä SJL:n järjestämiin koulutusturnauksiin erityisesti Kuortaneelle.

Otteluiden tarkkailuun ja palautteen antamiseen tullaan edelleen panostamaan. Tarkkailuja tulevat tekemään pääsääntöisesti kerhokouluttajat. Johtokunta voi valtuuttaa tarkkailutehtäviä harkintansa mukaan, myös muille asiaan perehtyneille. Erotuomarit ovat velvollisia pyytämään tarkkailua osakseen, mikäli kokevat sitä tarvitsevansa. Johtokunta kannustaa jäsenistöä antamaan palautetta otteluista toisilleen, rakentavassa ilmapiirissä.

Toimitsijakoulutusta EPJT järjestää yhden, mikäli seurat haluavat useamman koulutuksen vastaavat he kustannuksista.

Seuratuomarikursseja järjestetään 03-04 ikäluokalle sekä vanhemmille SJL:n vaatimuksen mukaan. Kustannuksia 16,50€/h+ matkakorvaus, max 5 tilaisuutta. Kurssin voi suorittaa netissä.

Koulutussuunnitelma laaditaan yhteistyössä SJTL:n kanssa, jolla tarkennetaan edellä mainittuja tapahtumia.

Muut asiat

EPJT järjestää jäsenilleen virkistys- ja koulutustapahtumia kauden aikana, tarvittaessa. Osallistumme jääkiekkoturnaukseen.

EPJT:n sivustoa päivitetään ja kehitetään. Selkä- ja kypärä mainokset myyty. Selkä- ja kypärämainos 1000 € + painatuskulut/vuosi 2019-2020 asti.

Etelä-Pohjanmaan Jääkiekkotuomarit ry

TOIMINTA- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017-2018

Hallinto

Etelä-Pohjanmaan Jääkiekkotuomareiden (EPJT) johtokunta järjestää syys- ja kevätkokoukset jäsenistölleen. Kokouksissa päätetään kerhon toiminnasta hallinnosta (ml. johtokunnan jäsenistä) koulutuksesta, taloudesta sekä käsitellään mahdolliset muut kerhoa koskevat asiat. Tarvittaessa voidaan järjestää ylimääräinen yhdistyskokous johtokunnan kutsusta tai kerhojäsenistön sitä vaatiessa yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla.

EPJT:n johtokunta järjestää kokouksia, johtokunnan päätöksistä tiedotetaan tarvittaessa ja kaikki tärkeät kerhoa koskevat päätökset toimitetaan sähköpostitse ja/ tai EPJT:n kotisivujen kautta. Periaatteena on johtokunnan tekemien päätöksien saatavuus. Jäsenistöä velvoitetaan päivittämään yhteystietonsa sekä aktiivisesti seuraamaan sähköpostiaan sekä EPJT:n sivustoa.

EPJT pyrkii lähettämään edustuksen kaikkiin tärkeiksi katsomikseen Suomen Jääkiekkoliiton (SJL) ja Suomen Jääkiekkotuomareiden liiton (SJTL) tilaisuuksiin. Edustajana toimivat pääsääntöisesti EPJT:n kerhokouluttajat tai johtokunnan puheenjohtaja. Tarvittaessa johtokunta voi valita edustajakseen myös sopivaksi katsomansa henkilön.

Kerhokouluttajat vastaavat EPJT:n puolesta nimeämisestä ja kirjaamisesta SJTL:n ylläpitämään järjestelmään (taso-ohjelmaan) SJL:n kanssa sopiman mukaan. Tämä on virallinen nimeämisjärjestelmä, joka löytyy osoitteesta taso.sjtl.fi

Erotuomareiden velvollisuus on seurata nimeämisohjelmaa sekä kerhokouluttajilta saamia yhteydenottoja ja hoitaa määrätyt erotuomaritehtävät tai hankkia hyväksytty sijainen.

EPJT pitää yhteyttä alueen seuroihin. Virallisesta tiedottamisesta vastaa johtokunta tai johtokunnan sopiman toimintatavan mukaan puheenjohtaja tai kerhokouluttajat tai erikseen sopima henkilö. Tavoitteena on yhteistyön parantaminen sekä saada seurat ymmärtämään tuomarityöskentelyn merkityksen myönteisenä asiana ottelutapahtumissa.

Koulutus

SJL määrää kortin saamisen edellytykset ja EPJT vaatii kaikilta jäseniltä niistä suoriutumista. Sen lisäksi jäsenen on hoidettava velvollisuudet kerhoa kohtaan.

Kerhokouluttajat osallistuvat SJTL:n kerhokouluttajaseminaariin kaudella 2017-2018.

Kertauskurssi järjestetään SJL:n toimesta kaikille tuomareille ja toimitsijoille.

Kertauskurssille on osallistuttava tai se on korvattava muulla hyväksyttävällä koulutuksella (SJL määrää) ja muut mahdolliset velvollisuudet tulee hoitaa. Kurssin tai tehtävien laiminlyönti voi johtaa jäsenyyden päättymiseen, mikäli erotuomarikortin edellytykset eivät täyty. Sen lisäksi erityisesti jäsenten tulee kiinnittää huomiota kesäkysymyksien suorittamiseen.

Peruskursseja järjestetään syyskaudella yksi. Uusien tuomareiden rekrytointiin tarvitaan kaikkien kerhon jäsenten panosta. Erityisasemassa ovat ne jäsenet, jotka pelaavat itse jääkiekkoa seuratasolla. Peruskurssista ilmoitetaan web-sivulla ja jäähallien ilmoitustaululla sekä sähköpostitse seurojen edustajille.

EPJT pyrkii saamaan SJL:n syksyn testileirille mahdollisimman monta erotuomaria. Sen lisäksi aktiivisilla erotuomareilla ovat erinomaiset mahdollisuudet päästä SJL:n järjestämiin koulutusturnauksiin erityisesti Kuortaneelle.

Otteluiden tarkkailuun ja palautteen antamiseen tullaan edelleen panostamaan. Tarkkailuja tulevat tekemään pääsääntöisesti kerhokouluttajat. Johtokunta voi valtuuttaa tarkkailutehtäviä harkintansa mukaan, myös muille asiaan perehtyneille. Erotuomarit ovat velvollisia pyytämään tarkkailua osakseen, mikäli kokevat sitä tarvitsevansa. Johtokunta kannustaa jäsenistöä antamaan palautetta otteluista toisilleen, rakentavassa ilmapiirissä.

Toimitsijakoulutusta EPJT järjestää yhden, mikäli seurat haluavat useamman koulutuksen vastaavat he kustannuksista.

Seuratuomarikursseja järjestetään 02-03-ikäluokalle sekä vanhemmille SJL:n vaatimuksen mukaan. Kustannuksia 16,50€/h+ matkakorvaus, max 5 tilaisuutta. Kurssin voi suorittaa netissä.

Koulutussuunnitelma laaditaan yhteistyössä SJTL:n kanssa, jolla tarkennetaan edellä mainittuja tapahtumia.

Muut asiat

EPJT järjestää jäsenilleen virkistys- ja koulutustapahtumia kauden aikana, tarvittaessa. Osallistumme jääkiekkoturnaukseen.

EPJT:n sivustoa päivitetään ja kehitetään. Selkä- ja kypärä mainokset voidaan myydä, mikäli korvaus on kohtuullinen ja SJTL sen hyväksyy. Selkämainos: 1000 € + painatuskulut/ kausi, kypärämainos: 500 € + painatuskulut/kausi. Selkämainoksella kustannetaan uudet erotuomaripaidat, pienellä omavastuulla.

TOIMINTA- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2016-2017

Hallinto

Etelä-Pohjanmaan Jääkiekkotuomareiden (EPJT) johtokunta järjestää syys- ja kevätkokoukset jäsenistölleen. Kokouksissa päätetään kerhon toiminnasta hallinnosta (ml. johtokunnan jäsenistä) koulutuksesta, taloudesta sekä käsitellään mahdolliset muut kerhoa koskevat asiat. Tarvittaessa voidaan järjestää ylimääräinen yhdistyskokous johtokunnan kutsusta tai kerhojäsenistön sitä vaatiessa yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla.

EPJT:n johtokunta järjestää kokouksia, johtokunnan päätöksistä tiedotetaan tarvittaessa ja kaikki tärkeät kerhoa koskevat päätökset toimitetaan sähköpostitse ja/ tai EPJT:n kotisivujen kautta. Periaatteena on johtokunnan tekemien päätöksien saatavuus. Jäsenistöä velvoitetaan päivittämään yhteystietonsa sekä aktiivisesti seuraamaan sähköpostiaan sekä EPJT:n sivustoa.

EPJT pyrkii lähettämään edustuksen kaikkiin tärkeiksi katsomikseen Suomen Jääkiekkoliiton (SJL) ja Suomen Jääkiekkotuomareiden liiton (SJTL) tilaisuuksiin. Edustajana toimivat pääsääntöisesti EPJT:n kerhokouluttajat tai johtokunnan puheenjohtaja. Tarvittaessa johtokunta voi valita edustajakseen myös sopivaksi katsomansa henkilön.

Kerhokouluttajat vastaavat EPJT:n puolesta nimeämisestä ja kirjaamisesta SJL:n ylläpitämään järjestelmään (taso-ohjelmaan) SJL:n kanssa sopiman mukaan. Tämä on virallinen nimeämisjärjestelmä, joka löytyy osoitteesta taso.sjtl.fi

Erotuomareiden velvollisuus on seurata nimeämisohjelmaa sekä kerhokouluttajilta saamia yhteydenottoja ja hoitaa määrätyt erotuomaritehtävät tai hankkia hyväksytty sijainen.

EPJT pitää yhteyttä alueen seuroihin. Virallisesta tiedottamisesta vastaa johtokunta tai johtokunnan sopiman toimintatavan mukaan puheenjohtaja tai kerhokouluttajat tai erikseen sopima henkilö. Tavoitteena on yhteistyön parantaminen sekä saada seurat ymmärtämään tuomarityöskentelyn merkityksen myönteisenä asiana ottelutapahtumissa.

Koulutus

SJL määrää kortin saamisen edellytykset ja EPJT vaatii kaikilta jäseniltä niistä suoriutumista. Sen lisäksi jäsenen on hoidettava velvollisuudet kerhoa kohtaan.

Kerhokouluttajat osallistuvat SJTL:n kerhokouluttajaseminaariin kaudella 2016-2017.

Kertauskurssi järjestetään SJL:n toimesta kaikille tuomareille ja toimitsijoille.

Kertauskurssille on osallistuttava tai se on korvattava muulla hyväksyttävällä koulutuksella (SJL määrää) ja muut mahdolliset velvollisuudet tulee hoitaa. Kurssin tai tehtävien laiminlyönti voi johtaa jäsenyyden päättymiseen, mikäli erotuomarikortin edellytykset eivät täyty.

Peruskursseja järjestetään syyskaudella yksi. Uusien tuomareiden rekrytointiin tarvitaan kaikkien kerhon jäsenten panosta. Erityisasemassa ovat ne jäsenet, jotka pelaavat itse jääkiekkoa seuratasolla. Peruskurssista ilmoitetaan web-sivulla ja jäähallien ilmoitustaululla sekä sähköpostitse seurojen edustajille.

EPJT pyrkii saamaan SJL:n syksyn testileirille mahdollisimman monta erotuomaria. Sen lisäksi aktiivisilla erotuomareilla ovat erinomaiset mahdollisuudet päästä SJL:n järjestämiin koulutusturnauksiin erityisesti Kuortaneelle.

Otteluiden tarkkailuun ja palautteen antamiseen tullaan edelleen panostamaan. Tarkkailuja tulevat tekemään pääsääntöisesti kerhokouluttajat. Johtokunta voi valtuuttaa tarkkailutehtäviä harkintansa mukaan, myös muille asiaan perehtyneille. Erotuomarit ovat velvollisia pyytämään tarkkailua osakseen, mikäli kokevat sitä tarvitsevansa. Johtokunta kannustaa jäsenistöä antamaan palautetta otteluista toisilleen, rakentavassa ilmapiirissä.

Dartfish-ohjelmaa voivat erotuomarit käyttää halutessaan.

Toimitsijakoulutusta EPJT järjestää yhden, mikäli seurat haluavat useamman koulutuksen vastaavat he kustannuksista.

Seuratuomarikursseja järjestetään 01-02-ikäluokalle sekä vanhemmille SJL:n vaatimuksen mukaan. Kustannuksia 16,50€/h+ matkakorvaus, max 5 tilaisuutta.

Koulutussuunnitelma laaditaan yhteistyössä SJTL:n kanssa, jolla tarkennetaan edellä mainittuja tapahtumia.

Muut asiat

EPJT järjestää jäsenilleen virkistys- ja koulutustapahtumia kauden aikana, tarvittaessa. Osallistumme jääkiekkoturnaukseen.

EPJT:n sivustoa päivitetään ja kehitetään. Selkä- ja kypärä mainokset voidaan myydä, mikäli korvaus on kohtuullinen ja SJTL sen hyväksyy. Selkämainos: 1000 € + painatuskulut, kypärämainos: 500 € + painatuskulut.

TOIMINTA- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015-2016

Hallinto

Etelä-Pohjanmaan Jääkiekkotuomareiden (EPJT) johtokunta järjestää syys- ja kevätkokoukset jäsenistölleen. Kokouksissa päätetään kerhon toiminnasta hallinnosta (ml. johtokunnan jäsenistä) koulutuksesta, taloudesta sekä käsitellään mahdolliset muut kerhoa koskevat asiat. Tarvittaessa voidaan järjestää ylimääräinen yhdistyskokous johtokunnan kutsusta tai kerhojäsenistön sitä vaatiessa yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla.

EPJT:n johtokunta järjestää kokouksia, johtokunnan päätöksistä tiedotetaan tarvittaessa ja kaikki tärkeät kerhoa koskevat päätökset jäsenille toimitetaan sähköpostitse ja/ tai EPJT:n kotisivujen kautta. Periaatteena on johtokunnan tekemien päätöksien saatavuus. Jäsenistöä velvoitetaan päivittämään yhteystietonsa sekä aktiivisesti seuraamaan sähköpostiaan sekä EPJT:n sivustoa.

EPJT pyrkii lähettämään edustuksen kaikkiin tärkeiksi katsomikseen Suomen Jääkiekkoliiton (SJL) ja Suomen Jääkiekkotuomareiden liiton (SJTL) tilaisuuksiin. Edustajana toimivat pääsääntöisesti EPJT:n kerhokouluttajat tai johtokunnan puheenjohtaja. Tarvittaessa johtokunta voi valita edustajakseen myös sopivaksi katsomansa henkilön.

Kerhokouluttajat vastaavat EPJT:n puolesta nimeämisestä ja kirjaamisesta SJL:n ylläpitämään järjestelmään (taso-ohjelmaan) SJL:n kanssa sopiman mukaan. Tämä on virallinen nimeämisjärjestelmä. Nimeämisen toteuttamiseksi kerhokouluttajat voivat sen lisäksi ylläpitää harjoitusottelu ja turnauksia koskevia nimeämislistoja ja tiedottaa määräyksistä sähköpostilla, puhelimella ja mahdollisesti oman nettisivuston kautta.

Erotuomareiden velvollisuus on seurata nimeämisohjelmaa sekä kerhokouluttajilta saamia yhteydenottoja ja hoitaa määrätyt erotuomaritehtävät tai hankkia hyväksytty sijainen.

EPJT pitää yhteyttä alueen seuroihin. Virallisesta tiedottamisesta vastaa johtokunta tai johtokunnan sopiman toimintatavan mukaan puheenjohtaja tai kerhokouluttajat tai erikseen sopima henkilö. Tavoitteena on yhteistyön parantaminen sekä saada seurat ymmärtämään tuomarityöskentelyn merkityksen myönteisenä asiana ottelutapahtumissa.

Koulutus

SJL määrää kortin saamisen edellytykset ja EPJT vaatii kaikilta jäseniltä niistä suoriutumista. Sen lisäksi jäsenen on hoidettava velvollisuudet kerhoa kohtaan.

Kerhokouluttajat osallistuvat SJTL:n kerhokouluttajaseminaariin kaudella 2015-2016.

Kertauskurssi järjestetään SJL:n toimesta kaikille tuomareille ja toimitsijoille.

Kertauskurssille on osallistuttava tai se on korvattava muulla hyväksyttävällä koulutuksella (SJL määrää) ja muut mahdolliset velvollisuudet tulee hoitaa. Kurssin tai tehtävien laiminlyönti voi johtaa jäsenyyden päättymiseen, mikäli erotuomarikortin edellytykset eivät täyty.

Peruskursseja järjestetään syyskaudella yksi. Uusien tuomareiden rekrytointiin tarvitaan kaikkien kerhon jäsenten panosta. Erityisasemassa ovat ne jäsenet, jotka pelaavat itse jääkiekkoa seuratasolla. Peruskurssista ilmoitetaan web-sivulla ja jäähallien ilmoitustaululla sekä sähköpostitse seurojen edustajille.

EPJT pyrkii saamaan SJL:n syksyn testileirille mahdollisimman monta erotuomaria. Sen lisäksi aktiivisilla erotuomareilla ovat erinomaiset mahdollisuudet päästä SJL:n järjestämiin koulutusturnauksiin erityisesti Kuortaneelle.

Otteluiden tarkkailuun ja palautteen antamiseen tullaan edelleen panostamaan. Tarkkailuja tulevat tekemään pääsääntöisesti kerhokouluttajat. Johtokunta voi valtuuttaa tarkkailutehtäviä harkintansa mukaan, myös muille asiaan perehtyneille. Erotuomarit ovat velvollisia pyytämään tarkkailua osakseen, mikäli kokevat sitä tarvitsevansa. Johtokunta kannustaa jäsenistöä antamaan palautetta otteluista toisilleen, rakentavassa ilmapiirissä.

Dartfish-ohjelmaa voivat erotuomarit käyttää halutessaan.

Toimitsijakoulutusta EPJT järjestää yhden, mikäli seurat haluavat useamman koulutuksen vastaavat he kustannuksista.

C-tuomarikursseja järjestetään 00-01-ikäluokalle, SJL:n vaatimuksen mukaan. Kustannuksia 16,50€/h+ matkakorvaus, max 10 tilaisuutta.

Koulutussuunnitelma laaditaan yhteistyössä SJTL:n kanssa, jolla tarkennetaan edellä mainittuja tapahtumia.

Muut asiat

EPJT järjestää jäsenilleen virkistys- ja koulutustapahtumia kauden aikana, tarvittaessa. Osallistumme jääkiekkoturnaukseen.

EPJT:n sivustoa päivitetään ja kehitetään. Selkä- ja kypärä mainokset voidaan myydä, mikäli korvaus on kohtuullinen ja SJTL sen hyväksyy

Etelä-Pohjanmaan Jääkiekkotuomarit ry

TOIMINTA- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2014-2015

Hallinto

Etelä-Pohjanmaan Jääkiekkotuomareiden (EPJT) johtokunta järjestää syys- ja kevätkokoukset jäsenistölleen. Kokouksissa päätetään kerhon toiminnasta hallinnosta (ml. johtokunnan jäsenistä) koulutuksesta, taloudesta sekä käsitellään mahdolliset muut kerhoa koskevat asiat. Tarvittaessa voidaan järjestää ylimääräinen yhdistyskokous johtokunnan kutsusta tai kerhojäsenistön sitä vaatiessa yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla.

EPJT:n johtokunta järjestää kokouksia, johtokunnan päätöksistä tiedotetaan tarvittaessa ja kaikki tärkeät kerhoa koskevat päätökset jäsenille toimitetaan sähköpostitse ja/ tai EPJT:n kotisivujen kautta. Periaatteena on johtokunnan tekemien päätöksien saatavuus. Jäsenistöä velvoitetaan päivittämään yhteystietonsa sekä aktiivisesti seuraamaan sähköpostiaan sekä EPJT:n sivustoa.

EPJT pyrkii lähettämään edustuksen kaikkiin tärkeiksi katsomikseen Suomen Jääkiekkoliiton (SJL) ja Suomen Jääkiekkotuomareiden liiton (SJTL) tilaisuuksiin. Edustajana toimivat pääsääntöisesti EPJT:n kerhokouluttajat tai johtokunnan puheenjohtaja. Tarvittaessa johtokunta voi valita edustajakseen myös sopivaksi katsomansa henkilön.

Kerhokouluttajat vastaavat EPJT:n puolesta nimeämisestä ja kirjaamisesta SJL:n ylläpitämään järjestelmään (taso-ohjelmaan) SJL:n kanssa sopiman mukaan. Tämä on virallinen nimeämisjärjestelmä. Nimeämisen toteuttamiseksi kerhokouluttajat voivat sen lisäksi ylläpitää harjoitusottelu ja turnauksia koskevia nimeämislistoja ja tiedottaa määräyksistä sähköpostilla, puhelimella ja mahdollisesti oman nettisivuston kautta.

Erotuomareiden velvollisuus on seurata nimeämisohjelmaa sekä kerhokouluttajilta saamia yhteydenottoja ja hoitaa määrätyt erotuomaritehtävät tai hankkia hyväksytty sijainen.

EPJT tarkentaa tilikarttaa, tavoitteena kohdentaa varoja yhdistyksen tavoitteiden mukaan. EPJT pyrkii siirtymään sähköiseen laskutukseen.

EPJT pitää yhteyttä alueen seuroihin. Virallisesta tiedottamisesta vastaa johtokunta tai johtokunnan sopiman toimintatavan mukaan puheenjohtaja tai kerhokouluttajat tai erikseen sopima henkilö. Tavoitteena on yhteistyön parantaminen sekä saada seurat ymmärtämään tuomarityöskentelyn merkityksen myönteisenä asiana ottelutapahtumissa.

Koulutus

SJL määrää kortin saamisen edellytykset ja EPJT vaatii kaikilta jäseniltä niistä suoriutumista. Sen lisäksi jäsenen on hoidettava velvollisuudet kerhoa kohtaan.

Kerhokouluttajat osallistuvat SJTL:n kerhokouluttajaseminaariin kaudella 2014-2015.

Kertauskurssi järjestetään SJL:n toimesta kaikille tuomareille ja toimitsijoille.

Kertauskurssille on osallistuttava tai se on korvattava muulla hyväksyttävällä koulutuksella (SJL määrää) ja muut mahdolliset velvollisuudet tulee hoitaa. Kurssin tai tehtävien laiminlyönti voi johtaa jäsenyyden päättymiseen, mikäli erotuomarikortin edellytykset eivät täyty.

Peruskursseja järjestetään syyskaudella yksi. Uusien tuomareiden rekrytointiin tarvitaan kaikkien kerhon jäsenten panosta. Erityisasemassa ovat ne jäsenet, jotka pelaavat itse jääkiekkoa seuratasolla. Peruskurssista ilmoitetaan web-sivulla ja jäähallien ilmoitustaululla sekä sähköpostitse seurojen edustajille.

EPJT pyrkii saamaan SJL:n syksyn testileirille mahdollisimman monta erotuomaria. Sen lisäksi aktiivisilla erotuomareilla ovat erinomaiset mahdollisuudet päästä SJL:n järjestämiin koulutusturnauksiin erityisesti Kuortaneelle.

Otteluiden tarkkailuun ja palautteen antamiseen tullaan edelleen panostamaan. Tarkkailuja tulevat tekemään pääsääntöisesti kerhokouluttajat. Johtokunta voi valtuuttaa tarkkailutehtäviä harkintansa mukaan, myös muille asiaan perehtyneille. Erotuomarit ovat velvollisia pyytämään tarkkailua osakseen, mikäli kokevat sitä tarvitsevansa. Johtokunta kannustaa jäsenistöä antamaan palautetta otteluista toisilleen, rakentavassa ilmapiirissä.

Dartfish-ohjelmaa voivat erotuomarit käyttää halutessaan.

Toimitsijakoulutusta EPJT järjestää yhden, mikäli seurat haluavat useamman koulutuksen vastaavat he kustannuksista.

C-tuomarikursseja järjestetään 99/00-ikäluokalle, SJL:n vaatimuksen mukaan. Kustannuksista vastaa järjestävä seura.

Koulutussuunnitelma laaditaan yhteistyössä SJTL:n kanssa, jolla tarkennetaan edellä mainittuja tapahtumia.

Muut asiat

EPJT järjestää jäsenilleen virkistys- ja koulutustapahtumia kauden aikana, tarvittaessa. Osallistumme jääkiekkoturnaukseen.

EPJT:n sivustoa päivitetään ja kehitetään. Selkä- kypärä mainokset voidaan myydä, mikäli korvaus on kohtuullinen ja SJTL sen hyväksyy.

Etelä-Pohjanmaan Jääkiekkotuomarit ry

Categories:

Tags:

No responses yet

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *