EPJT ry:n 40-vuotisjuhla
Valitettavasti korona-tilanteen vuoksi joudumme peruuttamaan 25.4.2020 suunnitellun ja täysin valmistellun juhlatilaisuuden. Mikäli tilaisuus pidetään, se siirtynee muutamalla kuukaudella myöhemmäksi.
Keväällä toukokuun loppuun mennessä on pidettävä lakisääteinen yhdistyskokous.

EPJT ry.

EPJT:n hallituksen kokous ABC Seinäjoki, Häjy-kabinetti 11.03.2020 klo 18:00.

Läsnä: Jussi Tukeva, Kai Haapa-Aho, Pasi Saarinen ja Hannu Urpelainen.

1§ Puh.johtaja Hannu Urpelainen avasi kokouksen.

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Luettiin edellisen johtokunnankokouksen pöytäkirja 22.11.2019.

4§ Hallituksen erovuorossa 2020 olevat Juha Hakala ja Kai Haapa-aho haluavat jatkaa.

hallitus puoltaa asiaa.

5§ Kevätkokous päätettiin pitää 25.04.2020 klo 16:00 Sokos Hotelli Lakeudessa Seinäjoella.

6§ Käsiteltiin toiminta-ja koulutus -sekä rekrytointisuunnitelmat 2020-2021, jotka hyväksyttiin esitettäväksi kevätkokoukselle. Koulutus- ja rekrytointisuunnitelmia päivitetään edelleen, ennen yhdistyskokousta ja sen jälkeen tulevan kauden aikana.

7§ Käsiteltiin tulo-ja menoarvio 2020-2021, joka hyväksyttiin esitettäväksi kevätkokoukselle.

8§ Koulutus-ja jäsenmaksuja on maksettu melko hyvin, kaikki seurat ovat velvollisuuden hoitaneet, muutamilta erotuomareilta asia on vielä hoitamatta. PK1 ja PKII- kursseja oli 4+2, osallistujia xx, joista harrastuksen pariin tuli 16. Lopettaneita oli yhteensä 18.

Selkä- ja kypärämainokset yhteistoimintasopimus on päättymässä, Ähtärin kaupungilla ja Ähtärin Elainpuisto Oy:lla on oikeus uusia sopimus entisin ehdoin kevään aikana. Mikäli sopimus päättyy neuvotellaan ko. mainospaikoista Louhintaliike Ylimäki Oy:n kanssa.

9§ EPJT ry:n 40-vuotisjuhlat Sokos Hotelli Lakeudessa 25.4.2020 klo 18. 

Kutsut ovat valmiit. Kutsutaan EPJT:n jäsenet, puolisoineen (avec 40€), SJTL:n hallitus ja SJTL:n vuosikokoukseen osallistuvat erotuomarikerhojen edustajat, SJL:n edustajia ( Hänninen, Ranta (avec)ja Parkkali (avec)), EP:n alueen jääkiekkoseurojen edustajia 2/ seura, Pekka Nieminen (avec), Aimo Kaappola (Lapua), Martti Lampela (Lapua), Jarkko Tyventö (Lapua), Keijo Ylihärsilä (Nurmo), Jorma Lindqvist (Alavus), Kari Lehto (Alavus), Seppo Tuokkola (Alavus), Heikki Mikkola (edesmennyt), Veli-Pekka Rinta-opas (Kurikka), Matti Ylimäki (avec) ja Jarmo Pienimäki.

Kettuselle maksetaan valokuvista, mikäli niitä saadaan ajoissa. Tanssiesityksestä maksetaan 50€, yhteensä 100€. 

10§ SJTL:n vuosikokous on Seinäjoella 25.4.2020. SJTL:n kokouksen puheenjohtajana toimii 

Jarmo Pienimäki kutsuttuna. Hallitus valtuuttaa puh.johtaja Hannu Urpelaisen ja xxxx osallistumaan kokoukseen.

11§ Kevätkokouksessa palkittavat (Juhlissa)

Hopeinen pilli xx

vuoden tuomari xx

vuoden toimitsija xx

vuoden aktiivi xx

vuoden tulokas xx

Reksun tuoppi xx

senioripytty xx

vuoden naistuomari xx

vuoden juniorituomari xx

12§ Kokous päätettiin klo 21:15

EPJT:n johtokunnan kokous 22.11.2019 puhelinkokous

Läsnä: Puh.johtaja, sihteeri ja johtokunnan jäsenet.

1§ Puh.johtaja Hannu Urpelainen avasi kokouksen.

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Päätettiin,että johtokunta hyväksyy ainaisjäseniksi nimilistaehdotuksen perusteella jäsenet.

4§ Uudet tuomarit saavat kuittia vastaa 38€ hankkimastaan tuomaripaidasta (Warrior paidan hinta n. 58€) vähennettynä omavastuuhinnalla 20€. Tämä edellyttää, että jäsen on hoitanut kaikki velvoitteet kerholle.

5§ Kai Olkkonen on ehdottanut muutoksia EPJT:n yhdistyssääntöihin. Johtokunta esittää jäsenen

muutosehdotukset syyskokouksessa. Johtokunta on perehtynyt ehdotukseen.

6§ Johtokunta on päivittänyt EPJT:n yhdistyssäännöt kokonaisuudessaan ja esittää syyskokouksessa sääntöjen muuttamisista johtokunnan esityksen mukaan. Yhdistyskokouskutsussa lähetetään jäsenistölle voimassa olevat yhdistyssäännöt, tehdyt muutokset, Kai Olkkosen ehdotus sekä johtokunnan muutosesitys merkityksineen tutustuttavaksi.

7§ Syyskokouksen esityslistalla mainitaan Kai Olkkosen pohtineen mahdollisen

kanteen nostamisella.

8§ Syyskokousajankohdan aikaistamiseksi sääntöjen edellyttämään ajankohtaan neuvotellaan tilitoiminsto Lehtisen kanssa. Mahdollisuuksen mukaan tilitoimisto voi suorittaa laskujen tulorekisterimerkinnät, jolloin heidän kirjanpito on siltä osin ajantasalla.

8§ EPJT:n syyskokous päätettiin pitää 5.12.2019. Seinäjoella ABC:n kokoustiloissa alk. klo.18.00

Puh.johtaja Hannu Urpelainen sihteeri Juha Hakala

JOHTOKUNNAN KOKOUS 4.10.2019 SEINÄJOKI ABC klo. 19.00

Läsnä: Hannu Urpelainen, Jussi Tukeva, Joni Koivunen, J-P Aalto ja Juha Hakala.

1§ Puh.johtaja Hannu Urpelainen avasi kokouksen.

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Ansiomerkkien hakijaehdokkaita muutettiin

muutaman osalta.

4§ Käsiteltiin POP-pankin pyyntöä, joka halusi selvityksen yhdistyksen toiminnasta.

Puh.johtaja Hannu Urpelaisella on tilinkäyttöoikeus. Selvitys tehdään.

5§ Käsiteltiin tilinpäätös, tase-ja tuloslaskelma 01.07.2018-30.06.2019, joka hyväksyttiin

esitettäväksi syyskokoukselle.

6§ Käsiteltiin toimintakertomus 2018-2019, joka hyväksyttiin esitettäväksi syyskokoukselle.

7§ Karjala-turnauksen yhteydessä jääkiekon hyväksi tehdystä työstä johtokunta päätti

ehdottaa palkittavaksi Jyri Juntusta.

8§ EPJT ry on vapauttanut Kai Olkkosen nimeäjän, tarkkailijan sekä kerhokouluttajan

tehtävistä. Päätös ilmoitetaan ja se tulee voimaan 8.10.2019, se saatetaan tiedoksi Kai

Olkkoselle ja sidosryhmille, joihin ko. tehtävien hoitaminen vaikuttaa tai voi vaikuttaa.

Halutessaan hän voi jatkaa erotuomarina. 

Edellämainitut tehtävät edellyttävät luottamuksellista toimintaa, jolloin yhdistyksen edut 

ja toimintaperiaatteet eivät vaarannu. 

Aikaisemmin johtokunnan päätöksellä (viime kevätkaudella 2019) Kai Olkkosta on

huomautettu suullisesti laskutukseen liittyvistä ongelmista, väärin perustein 

tehdyistä palkkioista, virheellisesti laskutetuista kilometrikorvauksista sekä

päivärahamaksatukseen liittyvistä virheistä. Laskuttamiseen liittyviä keskusteluja on

säännöllisesti ollut jo aiemmin, tilanne hankaloitui viime kaudella. Virheet ovat koskeneet

EPJT:n lisäksi alueella toimivia jääkiekkoseuroja. 

Huomautukseen liittyvät toimintatavat jatkuivat syksyllä 2019. 

EPJT ry:n edut sekä toimintaperiaatteet eivät toteudu Kai Olkkosen toiminnan

seuraamuksesta. Hän ei ole pyrkinyt ratkaisemaan syntyneitä ongelmatilanteita

yhteistyössä EPJT:n kanssa, sen sijaan keskusteluista ja huomautuksesta huolimatta hänen toimintatapansa on jatkunut ennallaan. Johtokunnan päätös Kai Olkkosen vapauttamisesta oli yksimielinen. Päätökseen vaikuttaneita yksityiskohtaisia asioita ei julkaista johtokunnan pöytäkirjassa. Liitteen mukainen ilmoitus on annettu puhelimitse sekä sähköpostiviestillä Kai Olkkoselle.

9§ EPJT:n kotisivun teemaa päivitetään, mikäli päivitys on edullinen.

10§ Nykyiset puhelinliittymät irtisanotaan ja vastavuoroisesti laskutusta vastaan maksetaan

puh.johtajalle, kerhokouluttajille ja sihteerille 20e/kk. 

11§ Kokous päätettiin klo. 22.00

Puh.johtaja Hannu Urpelainen sihteeri Juha Hakala

Etelä-Pohjanmaan

Jääkiekkotuomarit ry


JOHTOKUNNAN KOKOUS 26.8.2019 klo. 17.00
ELINKEINOTALO SEINÄJOKI


Läsnä: Hannu Urpelainen, Jussi Tukeva, Kai Haapa-Aho, Joni Koivunen, J-P
Aalto ja Juha Hakala.


1§ Puh.johtaja Hannu Urpelainen avasi kokouksen.
2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Tasovastaavaksi on valittu Joni Koivunen ja hän pitää erotuomarikurssilla lyhyen
esitelmän tasomaksatuksesta. Tasomaksatukseen lähtevät S-Kiekko, SKV, KieHa ja
KuRy. Virkiä, JPK sähköinen laskutus ja He-Ki, Virrat paperilasku.
4§ Taso-oikeudet on haettu sekä maksamiseen tilaus jätetty ja annettu tunnukset SJL:n
Mattilalle sekä HLU:n Vuoriselle. Palkkanauhakustannukset ovat n. 62 snt./kpl.
5§ Käsiteltiin ansiomerkkihakemukset ja päätettiin hakea ottelutoimihenkilön kultaista
ansiomerkkiä Kai Haapa-Aholle, Harri Hakalalle, Seppo Rintaojalle ja Hannu
Urpelaiselle. Pronssinen ansiomerkki J-P Aallolle, Rami Huhdalle, Paavo Hyypälle
Tuomas Kamppiselle, Joni Koivuselle, Timo Marttilalle, Anssi Mutkalle, Esa Niemelle
ja Jarmo Pienimäelle. SJTL:n hopeinen ansiomerkki Kai Olkkoselle ja Seppo
Tuokkolalle. Kultuuriministeriön ansiomerkki Matti Joupille.
Kai Olkkonen hakee SJTL:n huomionosoituksia listan mukaan muutamalle tuomarille.
6§ Päätettiin koulutus- ja kilometrikorvaus koulutusleirille ja muihin tapahtumiin.
Kilometrikorvaus 0,25 snt. tai julkinen kulkuneuvo, koulutuskorvaus oma vastuu 50 km.
Tarkkailu 0,25 snt./km.
7§ Todettiin, että YT-sopimus on toimitettu jäsenistölle.
8§ 40-vuotisjuhlan paikka on vielä avoin. Haetaan tarjouksien perusteella Hotelli Lakeutta,
Areenaa ja oma SP ehdotus. Tiedotetaan, kun saadaan paikka selville.
9§ Kokous päätettiin 17.40.


Puh.johtaja Hannu Urpelainen sihteeri Juha Hakala

EPJT.n JOHTOKUNNAN KOKOUS HOTELLI LAKEUS SEINÄJOKI 01.03.2019 KLO.17.00.

Läsnä: Jussi Tukeva, Kai Haapa-Aho, Pasi Saarinen, Joni Koivunen, Hannu Urpelainen ja Juha Hakala.

1§ Puh.johtaja Hannu Urpelainen avasi kokouksen.

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Luettiin edellisen kokouksen johtokunnan pöytäkirja 07.11.2018.

4§ Johtokunnan erovuorossa 2019 olevat Jussi Tukeva ja J-P Aalto haluavat jatkaa.

Johtokunta puoltaa asiaa.

5§ Kevätkokous päätettiin pitää 04.05.2019. klo. 18.00 Käpelikössä Kyrkösjärvi Seinäjoki.

6§ Käsiteltiin toiminta-ja koulutussuunnitelma 2019-2020, joka hyväksyttiin esitettäväksi

kevätkokoukselle.

7§ Käsiteltiin tulo-ja menoarvio 2019-2020, joka hyväksyttiin esitettäväksi kevätkokoukselle.

8§ Käsiteltiin koulutus-ja jäsenmaksuja. Muutama nimi poistettiin ja muutamilla oli

velvoitteet suorittamatta.

9§ Käynnistetään tason maksatussuunnitelma. Puh.johtaja pyytää toimikuntaan jäseniä

käsittelemään asiat.

10§ SJTL:n vuosikokous Mikkelissä 27.-28.04.2019. Johtokunta valtuuttaa puh.johtaja

Hannu Urpelaisen osallistumaan kokoukseen.

11§ Tapaus kerhomme jäsen. Eri tahoilta tulleiden tietojen mukaan kyseinen jäsen on

laskuttanut väärin perustein matkalaskuja ja päivärahoja seuroilta,sekä raportointeja on 

liioiteltu. Näiden asioiden perusteella kerhomme jäsen ei nauti johtokunnan luottamusta

toistaiseksi. Nimeämistä hän voi jatkaa johtokunnan mielestä, mutta se päätti antaa

jäsenelle suullisen palautteen ja toiminta laitetaan jatkossa tutkintaan, jolloin asiaan

puututaan kovemmin. Keskimaan edustajaksi SJTL:n hallitukseen johtokunta puoltaa

jäsentä kuitenkin äänestyksen jälkeen.

12§ Kevätkokouksessa palkittavat: Hopeinen pilli Joni Koivunen, vuoden tuomari Juuso

Hakanen, vuoden toimitsija Minna Eliala-Kangas, vuoden aktiivi Tomi Karlsson, vuoden

tulokas Johanna Rantamäki, Reksun tuoppi Tapani Paatola, senioripytty Esa Niemi,

vuoden naistuomari Ronja Kivi, vuoden juniorituomari Jesse Viertola. 

13§ Kokous päätettiin klo. 20.55.

Puh.johtaja Hannu Urpelainen sihteeri Juha Hakala


      EPJT:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 07.11.2018  KLO. 18.00
                            HOTELLI LAKEUS SEINÄJOKI.

Läsnä :  Hannu Urpelainen, J-P Aalto, Kai Haapa-Aho, Pasi Saarinen, Jussi Tukeva ja Juha Hakala.


1§   Puh.johtaja Hannu Urpelainen avasi kokouksen.

2§   Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§   Käsiteltiin toiminta-ja tilikertomus 2017-2018, joka hyväksyttiin esitettäväksi
       syyskokoukselle.

4§   Luettiin tilikauden 1.7. 2017-30.6.2018 tasekirja, joka hyväksyttiin esitettäväksi
       syyskokoukselle.

5§   Syyskokous  päätettiin pitää Seinäjoella Quash &Bowling Centerissä 5.12. 2018.

6§   Käsiteltiin päivärahamaksuja, joita maksetaan edelleen. Verohallinnon voimassa olevan
       ohjeen mukaan verovapaita matkakustannuksia ovat yli 15 km/10 tuntia 42e ja yli 6t 19e.

7§   Käsiteltiin yhteistyösopimusta 2018-2019. Nimettiin rekrytöintivastaavaksi Jussi Tukeva,
       joka tekee rekrytöintisuunnitelman.

8§   Päivitettiin viheltävien tuomareiden listaa, josta poistettiin muutama jäsen joko
       välivuoden takia tai kokonaan lopettaneena.

9§   Karjala-turnauksen yhteydessä palkittiin vuoden tekijänä kerhon puolelta Tapani
       Paatola. SJL:n 90-vuotis juhlakautena liitto haluaa muistaa ja nostaa esille  kerhomme
       arjen sankareita, jotka ovat omalta osaltaan koko sydämellä tehneet erotuomarityötä
       kerhomme hyväksi. Tilaisuudet ovat joko Tampereella 13.12.2018 tai Kokkolassa 19.4.19.
       EPJT:n johtokunta ehdotti  Tuomas Kamppista, Timo Marttilaa ja Esa Niemeä.
       EPJT:n kerho kustantaa mahdolliset matkakulut.

10§ Kokous päätettiin 20.20.
Puh.johtaja  Hannu Urpelainen                                              sihteeri  Juha Hakala

EPJT:n johtokunnan kokous 19.05.2018 Käpelikkö Kyrkösjärvi Seinäjoki klo. 18.00.

Läsnä: Hannu Urpelainen, Kai Olkkonen, Joni Koivunen, Jussi Tukeva, J-P Aalto ja Juha Hakala.

1§ Puh.johtaja Hannu Urpelainen avasi kokouksen.

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Päätettiin, että tilinpäätöstietoja ei enää julkaista EPJT:n sivustolla. Tiedot saa kysyä

puheenjohtajalta.

4§ Sovittiin, että tietosuojailmoitus pitää tehdä 25.5. mennessä. Aktiivipalkintoja tullaan

monipuolistamaan jatkossa. SJTL:n vuosikokous on tulossa 2020 ja päätettiin anoa sitä, jolloin

EPJT täyttää 40 vuotta. Paikan haku käynnistettiin samantien. Katso-valtuudet on päätetty antaa

tilitoimisto Lehtiselle. Koulutusmaksut ovat kaikki maksaneet, paitsi Ähtärin kaupunki ei ole

maksanut yhteistoimintasopimusta 300 e. Muutamilla joukkueilla on erotuomarimaksut

viivästyneet. Jatkossa puh. johtaja antaa ohjeet viivästymistä ja samalla joukkueille, jos maksu

puuttuu. Tarkemmat ohjeet tulee nettiin.

5§ Kokous päätettiin 18.55.

Puh.johtaja Hannu Urpelainen sihteeri Juha Hakala

JOHTOKUNNAN KOKOUS 12.3.2018 SEINÄJOKI HOTELLI

LAKEUS KLO. 18.00.

Läsnä: Jussi Tukeva, Kai Olkkonen, Kai Haapa-Aho, J-P Aalto, Hannu Urpelainen ja Juha Hakala.

1§ Puh.johtaja Hannu Urpelainen avasi kokouksen.

2§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Käytiin jäsenluettelo läpi, joka päivitettiin.

4§ Päätettiin pitää kevätkokous Squash&Bowling Centerissä Seinäjoella 18.5. 2018 klo. 

18.00 alkaen.

5§ Johtokunnan erovuorossa olevat Kai Olkkonen ja Joni Koivunen haluavat jatkaa ja

johtokunta puoltaa asiaa.

6§ Käsiteltiin tulo-ja menoarvio 2018-2019, joka hyväksyttiin esitettäväksi kevätkokoukselle.

7§ Luettiin toiminta-ja koulutussuunnitelma 2018-2019, joka hyväksyttiin esitettäväksi 

kevätkokoukselle. 

8§ Erotuomaritakin omavastuuhinnaksi sovittiin 20 e.

9§ Palkittavat kevätkokouksessa: Hopeinen pilli Joni Koivunen, vuoden tuomari Seppo 

Rintaoja, vuoden tulokas Timo Salomäki, aktiivituomari Kettunen/ Römpötti, päätetään

myöhemmin, toimitsija Eija Hanka, Reksun tuoppi Mika Pajunen, senioripytty Tapio

Risku-Rajala, unohtajan kello Anssi Mutka, vuoden naistuomari Milla Maijala, vuoden

juniorituomari Santeri Huvila. Karjala-turnauksessa marraskuussa 2017 palkittiin 

Vuoden tekijä huomionosoituksella kerhostamme Juha Hakala.

10§ Keskimaan alueen kerhotapaaminen Pietarsaaressa 26.3.2018, jonne osallistuu SJTL:n

edustajana Kai Olkkonen ja EPJT:n edustajina Jussi Tukeva ja Hannu Urpelainen.

11§ Kokkolan erotuomarikerhon 40-vuotisjuhla on 28.4.2018, jonne osallistuu Kai Olkkonen,

ja sinne viedään senioripytty lahjana. SJTL:n vuosikokous ja puh.johtajapäivät 

Riihimäellä 20.-21.4. 2018, jonne osallistuu kerhomme edustajana puh.johtaja Hannu

Urpelainen. EPJT:n johtokunta valtuuttaa hänet äänestämään kerhomme puolesta. 

12§ Hyvää Hokilla-turnaus on Seinäjoella 30.3.2018, jossa saunailta osallistujille ruuan ja

juoman kera.

13§ Kokous päätettiin klo.20.45.

Puh.johtaja Hannu Urpelainen sihteeri Juha Hakala

EPJT:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 29.08.2017 ELINKEINOTALO SEINÄJOKI KLO. 17.30

Läsnä: Hannu Urpelainen, Kai Olkkonen, Jussi Tukeva, Kai Haapa-Aho, Joni Koivunen,

Jukka-Pekka Aalto ja Juha Hakala.

1§ Puh.johtaja Hannu Urpelainen avasi kokouksen.

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kai Olkkonen valittiin SJTL:n hallitukseen 08.04.2017 vuosikokouksessa Espoon

Nuuksiossa.

4§ Käsiteltiin kypärä-ja selkämainokset, jotka on sponsoroinut Ähtärin kaupunki. Mainos 

on voimassa kolme kautta alkaen 01.09.2017/ 1000e kausi. Kypärässä on kolme tarraa

nimellä Ähtäri ja selässä on Ähtärin eläinpuiston logo. Luettiin myös annetut

mainosehdot, jotka hyväksyttiin esitettäväksi kerhon jäsenille jatkokursseilla. 

Jatkokurssilla 29.08.2017 allekirjoitetaan sopimus. Ähtärin kaupunginjohtaja Jarmo

Pienimäki ja EPJT:n puh.johtaja Hannu Urpelainen toimivat allekirjoittajina ja sopimus

liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

5§ Luettiin toiminta-ja tilikertomus 2016-2017, joka hyväksyttiin esitettäväksi

syyskokoukselle.

6§ Haetaan SJTL:ltä koulutuskorvaustappiota 696e, joka on kauden 2016-2017 jäänyt

maksamatta SJL:ltä.

7§ Luettiin tasekirja tilikaudelta 01.07.2016-30.06.2017, joka hyväksyttiin esitettäväksi

syyskokoukselle.

8§ Kokous päätettiin klo. 18.20.

Puheenjohtaja Hannu Urpelainen sihteeri Juha Hakala

JOHTOKUNNAN KOKOUS 22.3.2017 HOTELLI LAKEUS 

SEINÄJOKI KLO. 18.00.

Läsnä: Hannu Urpelainen, Kai Olkkonen, J-P Aalto, Kai Haapa-Aho, Joni Koivunen

ja Juha Hakala.

1§ Puh.johtaja Hannu Urpelainen avasi kokouksen.

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Päätettiin kevätkokouksen aika ja paikka 19.5.2017 klo.19.00 Bowling Center Seinäjoki.

Johtokunta kokoontuu 18.00.

4§ Erovuorossa olevat Kai Haapa-Aho ja Juha Hakala sekä puh.johtaja Hannu Urpelainen

ehdotettiin uudelleen johtokuntaan. Rami Huhdan tilalle johtokunta ehdottaa Jussi 

Tukevaa.

5§ Käsiteltiin tulo-ja menoarvio 2017-2018, joka hyväksyttiin esitettäväksi kevätkokoukselle.

6§ Kerhosihteerille päätettiin ostaa uusi läppäri vanhan tilalle. Kai Olkkonen hommaa

Keskiseltä kohtuuhintaisen koneen, johon asennetaan myös virustorjuntaohjelmat.

7§ Käsiteltiin toiminta-ja koulutussuunnitelma 2017-2018, joka hyväksyttiin esitettäväksi

kevätkokoukselle.

8§ Kai Olkkonen pyrkii kerhon edustajana SJTL:n hallitukseen, johtokunta puoltaa 

hakemusta. Hannu Urpelainen ja Kai Olkkonen edustavat valtakirjalla johtokunnan

valtuuttamina kerhoa SJTL:n vuosikokouksessa 8.4.2017 Espoon Nuuksiossa.

9§ Kevätkokouksessa palkittavat: Hopeinen pilli Jose Hyvärinen, Vuoden tuomari Jarmo 

Pienimäki, Vuoden tulokas Timo Kettunen, Vuoden aktiivi jäi vielä auki, Vuoden 

toimitsija Petra Hautaniemi, Reksun tuoppi Kari Kamppila, Senioripytty Harri Hakala,

Unohtajan kello Samuli Mäkelä.

10§ Kokous päätettiin klo. 20.40.

Puh.johtaja Hannu Urpelainen sihteeri Juha Hakala 

EPJT: N JOHTOKUNNAN KOKOUS 14.10.2016 KLO. 17.00

HOTELLI LAKEUS SEINÄJOKI.

Läsnä: Hannu Urpelainen, Jussi Tukeva, Kai Olkkonen, Rami Huhta, Kai Haapa-Aho, J-P Aalto ja 

Juha Hakala.

1§ Puh.johtaja Hannu Urpelainen avasi kokouksen.

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Luettiin tasekirja tilikaudelta 01.07. 2015- 30.06. 2016, joka hyväksyttiin esitettäväksi

syyskokoukselle. Tilikauden tappio oli 163,66e, tulos oli tavoiteltu ja tappio kuitataan

edellisten tilikausien tuloksiin.

4§ Päätettiin pitää syyskokous maanantaina 5.12.2016 klo. 20.00 Seinäjoella Elinkeinotalolla.

Aloitamme Quash & Bowling Centerissä keilailun merkeissä klo.18.00-19.30.

5§ Luettiin toiminta- ja tilikertomus v. 2015-2016, joka hyväksyttiin esitettäväksi syyskokoukselle

6§ Keskusteltiin palkkioista ja päivärahoista. Ongelmana on, voiko päivärahan puolittaa kahdelle

eri seuralle. Palkkioista kannattaa ottaa kännyllä kuva itselle, jotta voi seurata maksuja.

7§ Päätettiin, että eräs kerhomme jäsen ei vihellä toistaiseksi kotihallissaan SKK: n otteluja.

Näin saadaan tilanne ehkä rauhoittumaan joukkueen ja tuomarin välllä. Maakunnassa hän

kiertää normaalisti.

8§ Kokous päätettiin klo. 19.30.

Puh.johtaja Hanu Urpelainen sihteeri Juha Hakala

JOHTOKUNNAN KOKOUS 20.5.2016 SEINÄJOKI FRAMI klo.18.00

Läsnä: Hannu Urpelainen, Kai Olkkonen, Kai Haapa-aho, Matti Jouppi, J-P Aalto, Joni 

Koivunen ja Juha Hakala.

1§ Puh. johtaja Hannu Urpelainen avasi kokouksen.

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Käsiteltiin tulo-ja menoarvio 2016-2017, joka hyväksyttiin esitettäväksi kevätkokoukselle.

4§ Luettiin toiminta- ja koulutussuunnitelma 2016-2017, joka hyväksyttiin esitettäväksi

kevätkokoukselle.

5§ Jussi Tukeva valittiin kerhokouluttajaksi J-P Aallon tilalle. Matti Jouppi valittiin

kerhokouluttajaksi sekä tarkkailijaksi EPJT:n kerhoon.

6§ Jäsen-ja liittymismaksut ovat maksamatta muutamilla jäsenillä. Muistutuslasku on

kerran jo laitettu. Toinen vielä kerran, jonka jälkeen peliä ei määrätä eikä korttia saa, 

ennenkuin maksut on suoritettu. Kiekko-Karhut ei ole maksanut koulutusmaksuja 

kevään osalta, joten johtokunta vie asian kevätkokoukseen päätettäväksi.

7§ Kokous päätettiin klo. 18.55.

Puh. johtaja Hannu Urpelainen sihteeri Juha Hakala 

Johtokunnan kokous 20.04.2016 Hotelli Lakeus Seinäjoki klo. 18.00

Läsnä: Hannu Urpelainen, Kai Haapa-Aho, Joni Koivunen, Kai Olkkonen, J-P Aalto ja Juha Hakala

1§ Puh.johtaja Hannu Urpelainen avasi kokouksen.

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kerhokouluttajan valinta. Keskusteltiin ehdokkaista, jotka ovat : Jussi Tukeva, Matti Jouppi ja

Joni Vainionpää. Päätetään ennen kevätkokousta, kun kysellään henkilöiltä. Jussi Tukevalla 

olisi nimeämisvastuu ja Matti Joupilla koulutus- ja tarkkailuvastuu.. Kai Olkkonen nimeää

edelleen itäisen puolen. 

4§ Päätettiin palkita seuraavat erotuomarikerhon jäsenet 2015-2016: Vuoden tulokas: Ronja Kivi.

Unohtajan kello:Joni Vainionpää, Vuoden aktiivi: Teemu Römpötti, Vuoden toimitsija: Pirjo 

ja Mika Hautaniemi. Senioripytty: Jyri Juntunen, Reksun tuoppi: Seppo Rintaoja, Vuoden 

tuomari: Milla Maijala, Hopeinen pilli: Jussi Tukeva. 

5§ Erovuoroiset johtokunnan jäsenet Hannu Urpelainen ja Jukka-Pekka Aalto haluavat jatkaa

johtokunnassa, joten johtokunta ehdottaa kevätkokoukselle heidän jatkoa.

6§ Toiminta- ja koulutussuunnitelma hyväksyttiin esitettäväksi kevätkokouksessa.

7§ Tulo-ja menoarvio 2016-2017 hyväksyttiin esitettäväksi kevätkokoukselle.

8§ Kevätkokous päätettiin pitää 20.05 2016 klo. 19.00. Johtokunta kokoontuu 18.00. Paikka on 

vielä avoin.

9§ Kokous päätettiin klo. 20.10.

Puh.johtaja Hannu Urpelainen sihteeri Juha Hakala 

JOHTOKUNNAN KOKOUS 23.11.2015 HOTELLI LAKEUS SEINÄJOKI KLO. 19.00.

Läsnä: Hannu Urpelainen, J-P Aalto, Joni Koivunen, Kai Olkkonen ja Juha Hakala.

1§ Puh.johtaja Hannu Urpelainen avasi kokouksen.

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Luettiin tasekirja tilikaudelta 01.07.2014- 30.06. 2015, joka hyväksyttiin esitettäväksi

syyskokoukselle. Tilikauden ylijäämä 3001,94 e päätettiin siirtää seuraavalle toimintakaudelle

ja hankitaan kerhotakit kaikille halukkaille jäsenille osittain EPJT:n kustantamina.

4§ Päätettiin pitää syyskokous 12.12. 2015 klo. 19.00 Seinäjoella. Paikka on vielä avoin.

5§ Valittiin kerhon varapuheenjohtajaksi Joni Koivunen.

6§ Luettiin toiminta-ja tilikertomus 2014-2015, joka hyväksyttiin esitettäväksi syyskokoukselle.

7§ Kokous päätettiin klo. 20.30.

        Puh.johtaja Hannu Urpelainen            sihteeri Juha Hakala

JOHTOKUNNAN KOKOUS 31.03.2015 KLO. 18.30 HOTELLI LAKEUS SEINÄJOKI

Läsnä: Hannu Urpelainen, Kai Olkkonen, Joni Koivunen, Kai Haapa-Aho, J-P Aalto ja Juha Hakala.

1§ Puh.johtaja Hannu Urpelainen avasi kokouksen.

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Käsiteltiin tulo-ja menoarvio v. 2015-2016, joka hyväksyttiin esitettäväksi kevät-

kokoukselle.

4§ Käsiteltiin toimintasuunnitelma v. 2015-2016, joka hyväksyttiin esitettäväksi kevät-

kokoukselle.

5§ Päätettiin pitää kevätkokous lauantaina 18.04.2015 klo. 19.00 Elinkeinotalolla Seinäjoella.

Saunailta kokouksen päätteeksi, jossa pientä purtavaa ja juomaa.

Erovuorossa Hannu Urpelainen, Kai Olkkonen ja Joni Koivunen.

6§ SJTL:n vuosikokoukseen 25.04.2015 Joensuussa osallistuu Kai Olkkonen.

7§ Tarkastettiin esityslista, jota tarkennettiin muutamin kohdin. 

8§ Koulutussuunnitelman 2015-2016 tekevät J-P Aalto ja Kai Olkkonen.

9§ Sääntöjen 18§ mukaisia asioita johtokunnalta oli mm. toppa-asujen hankinta, S-Kiekon

koulutusmaksujen laiminlyönti/maksuvaikeudet. Lehtitietojen mukaan S-Kiekko on 

taloudellisissa vaikeuksissa ja koulutusmaksut ovat jääneet suorittamatta. Karhukirje on 

lähetetty S-Kiekolle ja tiedoksi SJTL:lle. Maaliskuun loppuun mennessä on koulutus-

maksuja maksettu 1110e, mutta seuraan ei ole saatu yhteyttä, koska toimitusjohtaja on 

eronnut tehtävistään. Kevätkauden koulutusmaksut ovat n. 1600e. 

Johtokunta ottaa yhteyttä erotuomareihin, onko palkkiot saatu, S-Kiekon uuteen puheen-

johtajaan sekä SJTL:ään ja SJL:ään pyytämällä tukea ja neuvoa, miten toimitaan.

Nämä tiedot saatetaan yhdistyskokouksessa erotuomarien tietoon.

10§ Kevätkokouksessa palkittavat: Hopeinen pilli Jussi Tukeva, vuoden tuomari Kristian

Ouri, vuoden tulokas Marko Seppälä, vuoden aktiivi Teemu Römpötti, vuoden toimitsija

Raija Hautamäki, Reksun tuoppi Mikko Tikkamäki, senioripytty Matti Jouppi,unohtajan

kello ei ketään.

11§ Kokous päätettiin klo. 20.55.

JOHTOKUNNAN KOKOUS 15.11.2014 ELINKEINOTALO SEINÄJOKI KLO. 18.30.

Läsnä: Hannu Urpelainen, J-P Aalto, Kai Olkkonen, Joni Koivunen ja Juha Hakala.

1§ Puh.johtaja Hannu Urpelainen avasi kokouksen.

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Käsiteltiin tasekirja 2013-2014, joka hyväksyttiin esitettäväksi syyskokoukselle. Tappio

kuitataan omasta pääomasta.

4§ Luettiin toimintakertomus 2013-2014, joka hyväksyttiin esitettäväksi syyskokoukselle.

5§ Kokous päätettiin klo. 18.55.

JOHTOKUNNAN KOKOUS 30.10.2014 HOTELLI LAKEUS SEINÄJOKI KLO.18.30.

Läsnä: Hannu Urpelainen, Kai Olkkonen, Kai Haapa-Aho, J-P Aalto, Rami Huhta ja Juha Hakala.

1§ Puh.johtaja Hannu Urpelainen avasi kokouksen.

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Käsiteltiin tasekirja tilikaudelta 1.7.2013-30.6.2014, joka hyväksyttiin esitettäväksi 

syyskokoukselle.

4§ Päätettiin antaa EPJT:n viiri 50v täyttäneille tuomareille eli Kari Kamppilalle, Jyri

Juntuselle, Harri Hakalalle ja Mikko Tikkamäelle. Samassa yhteydessä jaetaan 

ottelutoimihenkilön kultainen ansiomerkki Jukka Pakkalalle. Keskimaan aluepäällikköä

Antti Hännistä pyydetään jakamaan ansiomerkki SJL:n puolesta.

5§ Syyskokous päätettiin pitää 15.11.2014 klo. 19.00 Elinkeinotalolla Seinäjoella. 

Johtokunta kokoontuu 18.30.

6§ Päätettiin maksaa EPJT:n edesmenneen tuomarin Tony Hietalan pojan tilille 100e.

7§ Keskusteltiin virallisten otteluiden ulkopuolella ( salaottelu ) vihelletyistä peleistä, joihin

ei saa kerhon tuomareiden osallistua. Jatkossa tullaan siitä rankaisemaan tuomareita.

8§ Kokous päätettiin klo. 20.00. 

JOHTOKUNNAN KOKOUS 23.05.2014 ELINKEINOTALO SEINÄJOKI klo. 17.30. 

1§ Puh.johtaja Hannu Urpelainen avasi kokouksen.

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Luettiin tulo-ja menoarvio 2014-2015, joka hyväksyttiin esitettäväksi kevätkokoukselle.

4§ Päätettiin myydä mainos kypärään ja selkämainos yhteishintaan 1000e .

5§ Kokous päätettiin klo. 18.30.

Puheenjohtaja Hannu Urpelainen                      sihteeri Juha Hakala

JOHTOKUNNAN KOKOUS 03.04.2014 HOTELLI LAKEUS SEINÄJOKI klo. 18.30.

Läsnä: Hannu Urpelainen, J-P Aalto, Kai Olkkonen, Joni Koivunen ja Juha Hakala.

1§ Puh.johtaja Hannu Urpelainen avasi kokouksen.

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ J-P Aalto kertoi Keskimaan erotuomarivaliokunnan kevätkokouksen kulusta.

4§ Käsiteltiin edellisen kokouksen pöytäkirja, jota muokattiin muutamin lausein. Harri

Hakala on pyytänyt anteeksi T. Siljannolta, joten asia on loppuunkäsitelty.

5§ Päätettiin pitää kevätkokous 23.05.2014 Framilla Seinäjoella klo. 18.30. Johtokunta

kokoontuu 18.00. Erovuorossa Kai Haapa-Aho ja Juha Hakala. Antti Knuuttila jää pois

johtokunnan tehtävistä ja tilalle valitaan uusi jäsen kevätkokouksessa.

6§ Käsiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.

7§ Tilitoimistolta on pyydetty vuosilmoituskopio ja tilikartta.

8§ SJTL:n vuosikokoukseen Tampereella 26.04.2014 osallistuu Hannu Urpelainen, J-P

Aalto ja Kai Olkkonen.

9§ Käsiteltiin maksamattomat jäsenmaksut ja koulutusmaksut. Karstulan Kiva ei ole 

maksanut koulutusmaksuja. Kai Olkkonen soittaa ja tiedustelee tilannetta.

10§ Hyvää Hokilla-turnauksen 18.04.2014 jälkipelit pidetään Framin saunatiloissa, jonne

tuomaritkin osallistuvat. Tarjolla on pientä purtavaa ja juomaa.

11§ Kokous päätettiin klo. 20.40.

Puheenjohtaja Hannu Urpelainen                          sihteeri Juha Hakala

JOHTOKUNNAN KOKOUS 06.02.2014 KLO. 18.30 HOTELLI LAKEUS SEINÄJOKI

Läsnä: Kai Haapa-Aho, Kai Olkkonen, Joni Koivunen, Hannu Urpelainen, Jukka-Pekka Aalto ja Juha Hakala.

1§ Puh.johtaja Hannu Urpelainen avasi kokouksen.

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Keskusteltiin SJL:n toimitsijamaksuista, joita ei ole kaikkia maksettu. Jatkossa 

neuvotellaan selvät sopimukset, ennenkuin johtokunta hoitaa toimitsijatehtäviä.

4§ Muutamat jäsenet eivät ole maksaneet vieläkään jäsenmaksuja, joten johtokunta

huomauttaa heitä vielä ennen kevättä.

5§ S-Kiekon sähköinen palkkiomaksatus ei ole toiminut kunnolla ja maksuja on

jäänyt suorittamatta useista huomautuksista huolimatta. Sovittiin, että tämä kevät vielä

katsotaan, jonka jälkeen siirrytään paperilaskutukseen ellei asia toimi.

6§ Keskusteltiin kauden palkinnon saajista ja johtokunta päätti seuraavaa. Hopeinen pilli:

Samuli Simelius, Vuoden tuomari: Joni Nurminoro, Vuoden tulokas: Joni Vainionpää,

Vuoden aktiivi: Anssi Mutka, Vuoden toimitsija: Eija Mäkinen-Isokangas, Reksun 

tuoppi: Mikko Ala-Mäenpää, Senioripytty: Arto Köykkä-Luopa, Unohtajan kello: 

Jukka-Pekka Aalto.

7§ Tapaus Harri Hakala: Keskusteltiin erotuomarin käyttäytymisestä. Hänen tulisi olla 

kaikissa olosuhteissa tasapuolinen ja oikeudenmukainen tuomioissaan. Kolleegoita ei 

arvostella missään tapauksessa julkisesti. Jos kentälle tulee asiaankuulumattomia tai ei 

toivottuja henkilöitä, tehdään tilanteista olosuhderaportti kurinpitäjälle. Näiden 

tapausten johdosta johtokunta päätti yksimielisesti, että Harri Hakala ei vihellä

toistaiseksi 3. divaria eikä JPK:n kotiotteluita. Toiminnastaan hän saa myös kirjallisen

huomautuksen johtokunnalta.

8§ Päätettiin muuttaa puhelinliittymät niin, että nettimahdollisuus tulee kaikkiin puhelimiin.

9§ Kokous päätettiin klo. 20.45.

Puh.johtaja Hannu Urpelainen                                        sihteeri Juha Hakala

JOHTOKUNNAN KOKOUS 25.10.2013 KLO.17.30 FRAMI SEINÄJOKI.

Läsnä: Hannu Urpelainen, Kai Olkkonen, Jukka-Pekka Aalto, Antti Knuuttila ja Juha Hakala.

1§ Puh,johtaja Hannu Urpelainen avasi kokouksen.

2§ Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Tapaus Hietala. Jäsenmaksut maksamatta (20 E). Aikaa 1kk. Kaikille muillekkin huomautus maksamattomista maksuista. Hietala-Pakkala ovat sopineet asian. Sovittiin, että toisia tuomareita ei arvostella.

4§ Päivärahan laskuttaminen ohjeistettiin niin, että laitetaan nettisivustolle jäsenille tiedoksi. Ennakonpidätys, jos palkkio yli 20 E. Sovitaan seurojen kanssa, miten päiväraha maksetaan.

5§ Kokous päätettiin klo. 18.30

 Puh.johtaja Hannu Urpelainen                              sihteeri Juha Hakala

Categories:

Tags:

No responses yet

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *